Pregled proizvoda
po brendovima

Ostvarenje prava na reklamaciju

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

  • uz reklamiranu robu dostavite original račun na uvid
  • da date detaljan opis neispravnosti i kako je do kvara došlo
  • za proizvode koji se isporučuju sa garantnim listom:
    reklamirani proizvod treba da odnesete prodavcu od koga ste robu kupili
    i da podnesete na uvid original garantnog lista i fiskalni račun ili fakturu iz veleprodaje (za pravna lica).
  • u slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju
  • nakon toga, za sve informacije o statusu reklamiranih proizvoda kupac dobija od prodavca od koga je robu kupio i kome je dostavio reklamaciju.

 

U roku od 15 dana od dana reklamiranja proizvoda, dobićete odgovor na Vaš zahtev i posle toga reklamacija će biti rešena u primerenom (zakonskom) roku

O nama

UNIOR TEOS ALATI DOO je generalni zastupnik i uvoznik UNIOR ručnih alata za Srbiju.

Kompanija je osnovana 1995. godine i od tada prepoznatljiva po prodaji profesionalnih alata, mašina i pribora za potrebe svih privrednih delatnosti.

Stručan i iskusan prodajni tim će Vam pomoći i pružiti podršku u izboru alata po Vašim specifičnim potrebama.

Kontakt