Pregled proizvoda
po brendovima

GARANCIJA KVALITETA – OPŠTI USLOVI

Unior Teos alati d.o.o. garantuje za kvalitet proizvoda iz svog prodajnog asortimana kao i da su svi proizvodi originalne robne marke.

Unior Teos alati odgovoran je za nesaobraznost robe ugovoru u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, koji se odnosi na fizička lica i maloprodaju, i u slučaju nesaobraznosti robe obezbediće servisiranje o svom trošku.

Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

Garancija važi uz originalni račun i garancijom su pokriveni nedostaci nastali u garantnom roku kao posledica greške u materijalu i/ili izradi.

Garantni rok počinje da teče od datuma kupovine tj. datuma navedenog na računu, odnosno od dana kada se roba isporuči kupcu ukoliko se šalje kurirskom službom.

Za proizvode uz koje se isporučuje garantni list (npr: pneumatski i električni alat, aparati za zavarivanje, kompresori i slično), datum kupovine (koji odgovara datumu na računu) unosi se u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Davalac garancije (izdavač garantnog lista), u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda, koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Kupac gubi pravo na garanciju, odnosno pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje u slučaju:

  • neadekvatnog rukovanja proizvodom (npr. upotreba standardnih nasadnih ključeva na pneumatskim alatima i sl.)
  • upotrebe prekomerne sile (npr. upotreba produžne cevi na ključu radi povećanja sile odvijanja, upotreba čekića na sečicama radi povećanja sile sečenja, upotreba čekića na nasadnom ključu radi lakšeg otpuštanja vijaka, povećanje pritiska na bušilicu ili brusilicu radi bržeg bušenja ili sečenja i sl.)
  • nepravilnog korišćenja proizvoda, koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu (npr. upotreba čekića pri radu sa odvijačem bez metalne (udarne) kugle, upotreba pneumatskog alata na instalaciji bez pripremne grupe, upotreba aparata za zavarivanje na agregatu malog kapaciteta i bez zaštite od prednapona i sl.).
  • korišćenja proizvoda u svrhe za koje proizvod nije namenjen (npr. upotreba moment ključa za početno otpuštanje)
  • ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, održavanje i čuvanje
  • ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravke od strane neovlašćenih lica
  • normalnog trošenja i habanja alata nastalog kod dugotrajne pravilne upotrebe.

O nama

UNIOR TEOS ALATI DOO je generalni zastupnik i uvoznik UNIOR ručnih alata za Srbiju.

Kompanija je osnovana 1995. godine i od tada prepoznatljiva po prodaji profesionalnih alata, mašina i pribora za potrebe svih privrednih delatnosti.

Stručan i iskusan prodajni tim će Vam pomoći i pružiti podršku u izboru alata po Vašim specifičnim potrebama.

Kontakt